#

Korak po korak kroz digitalnu transformaciju

Rezervišite svoje mesto na radionicama Korak po korak kroz digitalnu transformaciju i pomozite svojoj kompaniji da započne put transformacije i postane uspešnija i konkurentna na današnjem promenljivom tržištu.

Svesni potrebe da se odgovori na konstantne promene na u našem okruženju, NVO Alternativna prilika podržava domaće kompanije na njihovom putu digitalne transformacije, kao i u kreiranju i implementaciji digitalnih strategija. Kroz radionice preduzetnici i predstavnici maliih i srednjih preduzeća imaju su priliku da se upoznaju sa konceptom digitalne transformacije, njenim uticajem na poslovanje, pokretačima i oblastima na koje se treba fokusirati kada je reč o upravljanju inicijativama za digitalnu transformaciju kompanija.

Primer korisničkog puta

Radionica digitalne transformacije predvićena je kao interaktivna radionica podeljena u dva ključna segmenta: pokretači rasta (generisanje potražnje, pretraga i selekcija, proces kupovine kupca, korisničko iskustvo) i poboljšanje operativnosti (efikasnost procesa, korišćenje sredstava, agilnost, novi poslovni i uslužni modeli, kreiranje radnosg mesta i definisanje potreba).

Cilj radionica je da na temelju primera, kako globalno, tako i regionalno uspešnih kompanija, inspirišu mala i srednja preduzeća da dalje istražuju digitalnu transformaciju i uspostave kulturu inovacija u svom okruženju, kako bi osigurala sopstvenu konkurentnost i finansijski napredak.

Kome je namenjena radionica?

Ciljna grupa projekta „Korak po korak kroz digitalnu transformaciju“ namenjen je predstavnicima (rukovodiocima i donosiocima odluka) u preduzetničkim ili malim kompanijama koje posluju na teritoriji grada Beograda i koje žele da unaprede svoje poslovanje, ali trenutno za to ne mogu da izdvoje sredstva.

Program radionice Korak po korak kroz digitalnu transformaciju

 • Kako tehnologija menja biznis i kako utiče na radna mesta
 • Mehanika poremećaja tržišta
 • Digitalni trendovi – prošlost i budućnost
 • Analiza trendova velikog i malog uticaja
 • Digitalni biznis modeli i IT sigurnost
 • Biznis analitika i digitalni mediji
 • Vaš put ka digitalnoj transformaciji
 • Korisnik (klijent, kupac) i korisničko iskustvo kao polazna tačka digitalne strategije
 • E trgovina – prednosti i mane
 • Integrisani marketing i komunikacije u digitalnom svetu
 • Nacrt digitalne strategije
 • Digitalna strategija – izrada akcionog plana i alokacija resursa

 

 

Sharing:
Radoslava Grujića 3, Srbija

Book Online

will be closed until date 2019/05/27 12:00

Booked: 0 / ∞